Textul tradus în română suprapus grafic pe placă © MyOradea (apr. 2023)
Inscripția de la poarta de vest a Cetății Oradea adresează mulțumiri lui Dumnezeu. Textul ascunde în secret anul 1692 în care Cetatea a fost eliberată de ocupația turcă.
6 septembrie 2023

Poarta de vest a Cetății Oradea are o inscripție în limba latină pe frontispiciul său. Între zidăriile de cărămidă roșie, citim pe fundal alb textul următor:

DEO VNI TRINOQVE GRATIE
QVI IPSA SALVTARI HOSTIE SACRATA
DIE OSTIA APERUVIT VARADINI

Inscripția în limba latină

Au fost semnalate câteva erori gramaticale de limbă latină cu privire la două cuvinte. „GRATIE” se presupune a fi greșit, terminația corectă fiind „GRATIAE”. Blogul maghiar Laudator Temporis Acti propune că este totuși corectă și această formă folosită, mai ales pentru zona austro-ungară.

Al doilea cuvânt „APERUVIT” ar fi trebuit să fie scris fie în forma „APERUIT”, fie în forma „APERVIT”. Dar după cum menționam mai jos, pentru secretul ascuns în acest text este în regulă forma actuală, dar putea fi scrisă și ca „APERVIT”.

Mai jos este varianta noastră de traducere în limba română:

MULȚUMIM DUMNEZEULUI UNIC ȘI TRINITAR
CARE ÎN PLINĂ SĂRBĂTOARE A AZIMEI SFINTE
A DESCHIS PORȚILE ORADIEI

Traducerea în limba română

Prima linie adresează mulțumire (GRATIE) lui Dumnezeu (DEO), care este în același timp unic (VNI) și trinitar (TRINOQVE). A doua linie explică contextul minunat prin coincidență al exclamației: în plină sărbătoare a azimei sfinte (HOSTIE SACRATA). Iar a treia linie relatează minunea în sine: a deschis (APERUVIT) porțile (DIE OSTIA) Oradiei (VARADINI).

Sărbătoarea la care se referă este sărbătoarea romano-catolică Corpus Christi, care mai este numită și „Trupul lui Hristos” sau „Solemnitatea Preasfintelor Trup și Sânge ale lui Hristos”. În România mai este cunoscută și sub numele „Joia Verde”.

Evenimentul sărbătorit și pentru care se aduc mulțumiri divinității este explicat mai jos, în secret.

Calcul cronogramă din cifrele romane © MyOradea (apr. 2023)

Secretul ascuns în text: Cronogramă

Un lucru foarte curios este că inscripția respectivă este în același timp și o cronogramă. O cronogramă este un text care ascunde în literele corespunzătoare cifrelor romane o dată anumită și intenționată. Pot fi și de alte feluri, însă în cazul de la Cetate avem acest tip. Suma cifrelor romane ajung la 1692, comemorarea anului în care Cetatea a scăpat de sub ocupație turcă.

Calculul tuturor literelor care corespund numeralelor romane este următorul:

D500EO V5NI1 TRI1NOQV5E GRATI1E
QV5I1 I1PSA SAL50V5TARI1 HOSTI1E SAC100RATA
D500I1E OSTI1A APERUV5I1T V5ARAD500I1NI1

500 + 5 + 1 + 1 + 5 + 1 + 5 + 1 + 1 + 50 + 5 + 1 + 1 + 100 + 500 + 1 + 1 + 5 + 1 + 5 + 500 + 1 + 1 = 1692.

Anul 1692 este anul în care ocupația turcă în Oradea a luat sfârșit. Pașalâcul de la Oradea a fost înființat în 1660, odată cu curerirea cetății din Oradea a turcilor, după un asediu de 46 zile. Iar în 1692, după 32 de ani de pașalâc, Imperiul Austro-Ungar a asediat cetatea și a preluat puterea, forțând predarea otomanilor.

Poarta de vest a Cetății Oradea © MyOradea (apr. 2020)

Când mai treci cu un prieten pe sub această inscripție, spune-i traducerea și secretul pe care l-ai aflat aici. Iar pentru detalii, trimite-l pe myoradea.ro.


 • MyOradea
  Harta
  Calendar
  Arhiva
  Vremea
  Știri
  Evenimente
  Articole
  Locuri